Development center

Development center

Development center to jedna z najlepszych metod oceniania wiedzy. Podczas development center uczestnicy obserwowani są oraz oceniani przez zespół obiektywnych i wyszkolonych sędziów kompetencyjnych. Najważniejszym celem tej metody jest diagnoza potencjału oraz rozwój pracowników. W jednej sesji development center bierze udział kilku uczestników i wtedy niezwykle szczegółowej analizie poddaje się potencjał pracowników oraz kandydatów, ich wiedzę, umiejętności konieczne do efektywnego pracowania na danym stanowisku, a także ich predyspozycje osobowościowe. Dzięki temu znacznie lepiej możemy dopasować osobę do określonego stanowiska, aby pracowała ona jak najbardziej wydajnie. Dlatego obecnie organizuje się je coraz częściej.
keyword